Medlemsmøte 12.03.18 Solstad Gol

Det var 18 medlemmer på møtet.

Terje ønsket velkommen.
Klubben vil prøve å arrangere tur til Classic Car Show på Hellerudsletta 15.05. Det bør minimum være 30-35 stk. påmeldte for at det skal bli tur.( på grunn av leie av buss ) Påmelding vil bli sendt ut på telefon. Turen er åpen for alle.

Hallingdalsløpet: Dato for løpet ble satt til 03.06, med start på Nesbyen? Vi mangler fremdeles folk til
å arrangere løpet. Dersom det ikke finnes folk som er villige til dette blir det ikke noe løp.

Neste møtet blir delelager på Narum 16.04.
Vårsjekken på Biltilsynet blir 07.05.

Per-Olav Bergerud.
referent

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse