Styre i Holmstad skole og amatørkorps

Styre for 2014 i HSA vedtatt på årsmøte 17.03 2014

Leder : Åse hjelbakk valgt for 1 år

Kasserer : Maria Johansen valgt for 2 år

Sekretær: Ken Magne Kristoffersen 1 år igjen

Styremedlem: Mona Mikalsen 1 år igjen

Styremedlem: Linda Larsen 1 år igjen

Ungdomsrepresentant:  Øyvind Brønlund valgt for 1 år

 

Revisor : Line Karlsen og Torill Nyvold begge valgt for 1 år

Valgkomite: Jan Brønlund valgt for 2 år

 

Styret HSA 2013 valgt på årsmøtet 11.februar

Leder: Åse Hjellbakk

Nestleder: Mona Mikalsen

Kasserer: Maria Johansen

Sekretær: Ken Magne Kristoffersen

Styremedlem: Linda Larsen

Ungdomsrepresentant: Øyvind Brønlund

Revisor: Line Karlsen og Torill J. Nyvold

Valgkomitè: Jan Brønlund

Styre HSA 2011 valgt på årsmøter 7.mars 2011

Leder - Inge Johansen valg for 1 år
Kasserer - Maria Johansen valgt for 2 år
Sekretær - Tove Skaret Olaussen videreført i 1 år
Materialforvalter - Ken Magne Kristoffersen videreført i 1 år
Noteforvalter - Greta Kristoffersen valgt for 2 år
Ungdomsrepresentant - Johan Martin Johansen valgt for 2 år

Revisor valgt for et år: Line Karlsen og Torill J. Nyvold

Valgkomite: Kari Aspenes, Hege Aspenes, Jan Brønlund, Harald Fjukmoen

Styre HSA 2010 valgt på årsmøte 8.mars 2010

Leder Kari Aspenes valgt for 1 år
Nestleder Hege Aspenes valgt for 1 år
Sekretær Jan Brønlund valgt for 1 år
Styremedlemm Tove Skaret Olaussen valgt for 2 år
Ungdomsrepresentant Harald Fjukmoen valgt for 1 år
Materialforvalter Ken Magne Kristoffersen valgt for 2 år
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem


Kasserer: Toril J. Nyvold skal være kasserer uten å være fast medlem av styret.


Revisor: Inger Grete Hansen og Inge Johansen

 Del denne siden på Facebook: