Praktiske opplysninger om medlemsskapet


Hei!
Hopseidets venner skal fremme samhold og godt naboskap hytteeierne imellom, ivareta å utvikle et godt rekreasjonsmiljø i pakt med områdets naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter.

Hopseidets venner skal arbeide for å holde land og fjære langs haveti god stand så vel sommer som vinter så langt det lar seg gjennomføre.

Hopseidets venners virkefelt er alle hytter som er tilknyttet området fra Hopseidet til Ytterhop, samt området i den umiddelbare nærhet.

Rett til medlemskap har alle som har hus eller hytte innenfor ovennevnte området.

Innmelding skjer via vår hjemmeside og er gratis.

Kontakt Hopseidets venner
http://www.klubbinfo.no/hopseidet/


Med hilsen

Hopseidets venner

att: Knut Hebo
Vardeveien 6
1182 Oslo
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 21/4-2012

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: