Øvingstider og sted

Vi tar forbehold om avvik i øvingstider og sted. Disse forsøker vi varsle så godt vi kan via kalenderen og Facebook. Det er derfor en stor fordel om du abonnerer på kalender.

Øvingstider pr gruppe

Avvik fra denne oversikten kan forekomme av ulike årsaker. Vi pleier legge inn varsel i kalenderen dersom øvingssted eller tidspunkt er endret.

 

1. års Aspirant

Onsdager kl. 18:00- 19:00 

Rom: Storbladet, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

2. års Aspirant

Onsdager kl. 19:00 - 20:00

Rom: Storbladet, Bruket kulturhus, Hommelvika 

 

Hovedkorps

Onsdager kl. 18:00 - 20:00

Rom: Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus, Hommelvika.

 

Trommetropp

Onsdager 17:00 - 18:00

Rom: Litjbladet, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

Stor-drill

Onsdager kl. 16:45 - 17:55

Rom: Nygaardsvold salen, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

Små-drill

Onsdager kl. 18:00 - 19:00

Rom: Saga, Bruket kulturhus, Hommelvika 

 

Lundbergz:

De eldste i korpset, som ønsker det, er med i gruppa Lundbergz.

De styrer selv hvor ofte og hvor lenge de øver. Som oftest starter de når hovedkorpset er ferdig, kl. 20-21.

Rom: Saga, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

Komme i kontakt med Styret og andre foreldre/foresatte:

Når Kjerraten er ledig er det som regel styremedlemmer og foreldre/foresatte å finne der inne. Da er alle foreldre/foresatte hjertelig velkommen inn for å slå av en prat eller bare ha en plass å vente. 

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 6/10-2017

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: