Øvingstider og sted

Hommelvik juniorkorps øver i Bruket Kulturhus, Hommelvik, på onsdager. Vi tar forbehold om avvik i øvingstider og sted. Disse forsøker vi varsle så godt vi kan via kalenderen og Facebook. Det er derfor en stor fordel om du abonnerer på kalender.

Øvingstider pr gruppe

Avvik fra denne oversikten kan forekomme av ulike årsaker. Vi pleier legge inn varsel i kalenderen dersom øvingssted eller tidspunkt er endret.

 

1. års Aspirant

Onsdager kl. 18:00- 19:00 

Rom: Storbladet, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

2. års Aspirant

Onsdager kl. 19:00 - 20:00

Rom: Storbladet, Bruket kulturhus, Hommelvika 

 

Hovedkorps

Onsdager kl. 18:00 - 20:00

Rom: Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus, Hommelvika.

 

Trommetropp

Onsdager 18:00 - 19:00, blir med hovedkorpset fra kl 19:00

Rom: Litjbladet, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

Drill

Onsdager kl. 18:00 - 19:00

Rom: Saga, Bruket kulturhus, Hommelvika  

 

Smådrill

Onsdager kl. 17:00 - 18:00

Rom: Nygaardsvold salen, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

Lundbergz:

De eldste i korpset, som ønsker det, er med i gruppa Lundbergz.

De styrer selv hvor ofte og hvor lenge de øver. Som oftest starter de når hovedkorpset er ferdig, kl. 20-21.

Rom: Saga, Bruket kulturhus, Hommelvika

 

Komme i kontakt med Styret og andre foreldre/foresatte:

Når Kjerraten er ledig er det som regel styremedlemmer og foreldre/foresatte å finne der inne. Da er alle foreldre/foresatte hjertelig velkommen inn for å slå av en prat eller bare ha en plass å vente. 

 Del denne siden på Facebook: