Informasjon om kontingent

Kontingent og opplæringssatser

Nye satser fra våren 2016.

KontigentPris pr årBeskrivelse
NMF 300kr

Medlemskap og forsikringer i Norges Musikkorps Forbund
>>Les om forsikringsvilkårene her!

HJK 1400kr Medlemskap i Hommelvik Musikkorps Det gis 350kr i rabatt til de som har opplæring i kulturskolen.25% søskenmod.fra barn 2.
Opplæring    
Individuell oppl. Kulturskole   Instrumentopplæring gjøres primært hos kulturskolen i Malvik. Se malvikkommune.no for nærmere info.
Gruppe HJK 2000kr Gruppevis instrumentopplæring (Eks: Trommetropp)
Individuell oppl. HJK Etter avt.

Individuell opplæring med korpsets instruktører kan avtales til kostpris.
Hvis kulturskolen ikke kan tilby plass tilbyr korpset subsidiert opplæring hos oss til 3200kr.

Leie    
Instrument 500kr Instrumentleie inkl. forsikring
Drillstav 50kr Leie av drillstav. (Kjøp koster ca 500kr)

Eks: 
Korpsmedlem som leier instrument. 1850kr (300+1400-350+500) + kulturskole
Korpsmedlem med søskenmod. og eget instrument. 1090kr (300+1400-350-260) + kulturskole
Satsene er i snitt økt med 26%.

NB:
Korpset kan gi fritak for deler eller hele kontigent/satser etter søknad om fritak. Eventuell slik søknad rettes direkte til Styreleder / Nestleder og blir behandlet konfidensielt.

 
 
 
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 13/3-2017

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: