Ut på tur, aldri sur...............turer til våren og sommeren

På foreldremøtet i begynnelsen av desember ble det tatt opp mulighetene for å reise en utenlandstur med spillergruppen i løpet av sesongen. Fra de fremmøtte foreldrene ble det gitt inntrykk av at dette ville være et tiltak som ville motivere jentene til treningsoppmøte og fortsatt deltakelse i fotballen. Vi i trenerteamet har fått de samme signalene fra jentene.

Vi sendte derfor ut en forespørsel på e-post hvor vi ba om tilbakemeldinger fra foreldrene/jentene på hva de kunne tenke seg av turneringer/reisemål og ikke minst tidspunkter. Det kom ikke inn så veldig mange innspill, og de som kom var nokså sprikende i ønskene.

Målsettingen for slike turer er både at det skal være en sosial «happening» for jentene, men det skal også være en sportslig utfordring og opplevelse. Vi er ca 30 spillere og det er klart at ønskene og ambisjonsnivået er forskjellig.
Etter litt diskusjon har vi bestemt oss for at vi forsøker å få til følgende opplegg for sesongen:

Treningsleir i Danmark 18 – 21. april
Dette blir en treningssamling med to treningskamper med sterkt fokus på det sosiale for virkelig å sveise spillergruppen sammen. Kostnad blir ca kr 2.300,- pr. spiller for reise, opphold og fullpensjon. Hvis jentene ønsker kan man sikkert ved dugnadsinnsats redusere egenandelen noe. Avreise torsdag ettermiddag og retur søndag.
Bindende påmelding innen 15. januar til Ole på e-post hornkjo@online.no

Vi vil trenge noen foreldre med bil til å være med. De foreldre som blir med vil få reisen og oppholdet dekket.

Dana Cup i Danmark 22. – 27. juli
Flere av jentene har ytret ønske om deltakelse i Dana Cup. Vi vet at flere andre Holmen lag også skal dit. Vi er klar over at det er vanskelig med deltakelse for enkelte i og med at turneringen går midt i ferietiden, men håper at interessen er stor nok til at vi kan sende et lag.
I Dana cup er det en begrensning på 15 spillere til den enkelte kampen. Det vil være lite tilfredsstillende hvis vi reiser med veldig mange spillere, og det blir lite spilletid på hver enkelt. Vi har derfor satt en begrensning på 18 spillere, og sier da at de første 18 spillerne som melder seg på, blir med. Skulle det bli flere enn 18 spillere, får vi ha en venteliste.

Kostnaden vil ligge på ca 3.500,- pr. spiller for reise opphold og helpensjon. Også her vil det selvfølgelig være anledning for de som melder seg på til dugnadsinnsats for å redusere egenandelen. Hans Morten og Lise (foreldrene til Ina) og Mari (moren til Ingeborg) har meldt seg som en turkomite for denne turneringen.

Bindende påmelding innen 15. januar til Lise på e-post lise.kavlie-joergensen.jahr@broadpark.no

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse