Kort oppsummering fra "foreldremøtet"

I forbindelse med sesongavslutningen hadde vi en kort informasjon om neste sesong.

Vintertreningen begynner fra neste uke. Treningstider er ikke klare, men kommer i løpet av kort tid. 2 treninger pr uke i vinter. Kostnadene blir omtrent som i fjor, avhengig av hvor mange jenter som er med.

Vi har nå slått sammen 98 og 97 laget. Dette for å få en stor nok spillergruppe og mere effektiv utnyttelse av treningskapasitet, baneanlegg og trenerteam.

Ny hovedtrener vil være Jesper Møller. Han var trener for 98 i fjor. Vi vil bistå på treninger og kamper, men Jesper har det sportslige ansvaret. Ole Hornkjøl blir lagleder.

Det er meldt på 2 lag i J97 i Vinterligaen. Spillerne blir fordelt på 2 jevne lag med en blanding av 98 og 97 spillere. Nærmer informasjon om hvordan lagene blir seende ut, og spilletider kommer. Første kampdag er søndag 18. november.

Vi kommer til å trenge noe bistand fra foreldre i forbindelse med planlegging og organisering av cuper/reise m.v., samt dugnader. Dette kommer vi tilbake til på et foreldremøte i slutten av november.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse