Askerbøringens SUP (spillerutvikling) i vinter

Det blir et tilbud for de som ønsker trening utover lagets vanlige treninger i vinter. 1 søndagstrening i måneden og eventuelt 1 fredagstrening i måneden.

Laget vårt kommer til å trene 2 ganger pr uke. Hvilke dager dette blir vet vi ikke, men de blir ikke fredag eller søndag, så det kommer ikke til å kollidere med Askerbøringens SUP.

Merk at kostnaden med treningen ikke dekkes av klubben men av den enkelte spiller.
Kr 650,- for 6 treninger (søndager ) eller kr 900,- for 11 treninger (også fredager).

Det er en uforpliktende prøvetrening på Holmen kunstgress søndag 21. oktober kl 11:00.

De som da ønsker å være med på SUP treningene fremover må melde fra til Ole via e-post innen mandag 29. oktober. Dere må da spesifisere om dere vil være med bare på søndagene, eller også på fredagene. Samtidig må innbetaling skje til lagets konto: 1203.14.04620.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse