Litt om planer for neste sesong

Selv om vi så vidt er ferdig med sommeren har vi allerede begynt å planlegge for neste sesong. Ingen ting er helt fastlagt ennå, men noen ting synes nå ganske klart.

For å sikre at vi har en passe stor treningsgruppe og tilstrekkelig med spillere til kamper kommer vi til å slå sammen J97 og J98 til en gruppe. Tanken er å stille 1, eller hvis vi blir mange nok, 2 lag i Jenter 16 år i sesongen 2013.

Ved å samle gruppene vil vi også kunne samle trenerkreftene og det blir en bedre koordinering på kamper og trening. Slik det ser ut vil Jesper, som i år trener J98, bli hovedtrener, og Bjørn, Lasse og undertegnede vil bistå som assisterende trenere, slik at vi minst er 2 trenere på hver trening.

Ambisjonsnivået vil ligge omtrent der vi har ligget tidligere, med bl.a. 2 treninger pr. uke, også i vinter. Forhåpentligvis blir det Vinterliga som tidligere år. Vi håper også å få til en SUP på vinteren felles for Askerlagene, men i en noe endret utgave enn i fjor. Detaljer er ikke klare.

Vintertreningen starter fra 1. november. Treningstider er ikke fastlagt ennå. Kostnadsnivået vil neppe bli mye annerledes enn det har vært de siste årene.

I og med at vi er i planleggingsfasen har spillere og foresatte nå en fin anledning til å komme med innspill slik at vi kan få laget et best mulig tilbud ut fra hovedmålet som er at flest mulig er med lengst mulig. Det er bare å ta kontakt.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse