Kakelotteri og årsmøte i fotballgruppa

Eirill (moren til Norunn) har sendt ut mail med vaktliste for kakelotteri på Holmensenteret 5. og 19. mars. Dette blir en viktig inntektskilde for laget, i fjor fikk vi inn ca kr. 17.000,-.

Hvor: utenfor Meny på ”gamle” Holmensenteret

Hvem: se vaktliste. Jentene skal selv selge lodd men det er en voksen som skal følge vakten hver gang. Foresatte for jente som er merket med gult på hver vakt har voksenansvar, dvs å være på vakt med jentene og passe kassen. De som ikke kan må selv ta ansvar for å bytte med noen andre.

Hva: ALLE leverer 2 kaker som er pent pakket inn også de som ikke har vakt den dagen. De som har vakt tar med til sin vakt, dere andre leverer lørdag morgen.

NB ikke kremkaker, da det ikke er lov fra Mattilsynet.
Annet:
•Fint om dere stiller i Holmen treningsdresser.
•Pris pr lodd: 10.-
•Første og siste vakt hjelper til å rigge/ rydde

Spørsmål rettes til Eirill.Det skal videre være årsmøte i fotballgruppa i klubbhuset på Holmen
tirsdag 15. februar 2011 kl. 19.00-20.30. Agenda er som følger:


1.Godkjennelse av innkalling, valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokoll
2.Styrets årsmelding for 2010
3.Regnskap for 2010
4.Budsjettforslag for 2011
5.Fastsettelse av treningsavgifter
6.Valg av nytt styre
7.Behandle innkomne forslag

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse