Om torsdagstrening + diverse info

Torsdagstreningene har hatt dårlig oppmøte. Nå har vi ikke gressbanen lenger pga. mørke kvelder. Simen har derfor flyttet torsdags-treningen til Landøya, hvor det blir "binge-fotball" (samme tid som før.) Dette er ypperlig trening for ball-beherskelsen. Dette gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

For øvrig er vi i kontakt med klubben vedr. opplegg videre for høsten og vinteren samt neste sesong. Klubben har stor fokus på å tilby et flott opplegg for våre juniorer, både fotball-faglig og sosialt. Det blir både et G19 tilbud (satsning) og et G17 tilbud (bredde, kanskje to lag). Mer info vi kommer.
Det tas sikte på å få til et spillermøte like over høstferien.
Kom gjerne med forslag og innspill til laglederne.
(HL)

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse