Bøker med slektshistorisk innhold

Dette er bøker som på ulike måter beskriver slekt i Aurskog-Høland.

Børsemaker Engebret Andreassen Skrepstad

Heftet er forfattet av børsemakerens  dattersønn Einar Grepperud.

Høland historielag har heftet i sitt bibliotek.

Banebryter og foregangsmann Tønnes Bjerkrheim 1865-1939

Dagbøker og erindringer fra  fra 1886 til 1938 med forord og innledning av Trygve Bjerkrheim og Torfinn Hovda. sistnevnte er utgiver av boka. Boka ble utgitt i 1999.

Tønnes og Abigael Bjerkrheim flyttet med åtte av sine elleve barn fra Bjerkrheim ved Egersund i Rogaland til Løken i Høland i 1913 og de bosatte seg på Søndre Tøien gård.

Slekten fra Søndre Skullerud med historier fra grenda

Boka er blitt til ved at en lokal komite har samlet stoff både om slekt og historier  fra lokalmijøet.  Boka ble utgitt i forbindelse med et slektsstevne for slekten fra Søndre Skullerud i 1999.

Slekten Blixrud

Heftet er forfattet av Juel Finstad i 1980 og er håndskrevet.

Høland historielag har heftet i sitt bibliotek.

Tårneby (Torneby) og Mosebyslekten gjennom 200 år (1734 - 1956)

Forfatter Harald Sletner,Hellstrøm og Nordahls Boktrykkeri, Oslo 1956

Slekten Heyerdahl

Forfatter er Henning Sollied og er trykt i 1940 av Det Mallingske Boktrykkeri.

Det finnes et par eldre Heyerdahl-bøker "Heyerdahl-Slægten før Antagelsen af Navnet Heyerdal" av Anders Heyerdahl i 1873 og "Heyerdahl-Stamtavle" i 1890.  Begge disse bøkene har vært kilde for Sollieds bok.

Haneborg-familiens stamtavle

Forfatter Doktor Aksel O Haneborg,  Boka er utgitt i 1914. 

Stamtavla er utarbeidet med utgangspunkt i den stamtavle som Anders Heyerdahl utga 40 år tidligere (1874) 

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/3-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: