Kulturminner i distriktet

Dette er en liten oversikt over kulturminner i vårt distrikt.

Test

Litt testing avbildebruk

Basmo Festning

Vaktpost på Basmo Festning

Basmo Festning ligger i Rødnes, men ikke langt fra kommunegrensen mot  Aurskog-Høland.

Flyktninglosen Ole Burås

Til minne om OLE BURÅS som faldt her 21-4-1944 i kamp for friheten, reiste hans venner denne bauta.

Veibauta på veien Skullerud - Jåvall

Minne om Th CHRISTIANSEN SKULLERUD Som ved store gaver har fremmet veien.  Reist av S. Høland & Rødenæs 1935

Veien Haugrim - Sø-Mangen

Denne vei fra Haugrim blev paabegynt oparbeidet 1852 og farbar med kjærre til S. Mangen 1870 hvor det forhen var daarlig ridevei efter de høieste fjelde

Veien er anlagt af Vagtmester C. A. Haneborg paa Fosser og Holm Haneborg

Høid 900 Fod over Havet

Olsok på Løken gamle kirkegård

Denne siden har vist bilder som for flere år siden ble lastet opp til Google Picasa.

Picasa Webalbums var en bildetjeneste drevet av Google fra 2004 frem til den ble nedlagt 1 mai 2016.

Du kan lese mer om Picasa Webalbums her:
Wiki
picasa.google.com

Brødtekst - erstatt denne teksten

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 16/5-2015

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: