Kirke og menighetsliv

Dette er sidens ingress, her kan du skrive et kort sammendrag av hva siden skal inneholde. (Maks 150 tegn)

Fra kapell til kirke

Historien om Bjørkelangen kirke gjennom 80 år.

Forfatter er Per Erik Nilssen og boka er utgitt av Bjørkelangen Menighetsråd i 2005. 

Skogens katedral

Mangen kapell 100 år - 1903 - 2003. Kirkeliv og folkeliv på Mangenskogen gjennom tidene.

Heftet er forfattet av  Per Erik Nilssen og utgitt i 2003 av Aurskog menighetsråd. 

 

Kirken den er et gammelt hus

Glimt fra historien om kirker og kirkeliv i søndre del av Høland.

Heftet er skrevet av Bjørn Bergsjø og utgitt av S. Høland Menighetsråd og utgitt i 2002.

Høland Historielag har heftet i sitt bibliotek.

Løken kirke 100 år

Festskrift ved Løken Kirkes 100 års jubileum - 1883-1983

Opplysningene i heftet er innhentet av lærer Egil Ruud.  Etter hans død overtok og fullførte  følgende komite arbeidet:  Ingeborg Holmedal, Aslaug Tønneberg, Åslaug Seland og Harald Dahl.

Setskog Kirke 1846-1946

Boka er utgitt ved Setskog Kirkes hundreårsjebileum 14. oktober 1946.

Redaksjonskomite har vært  sokneprest O. Hernæs, lærer Lars Østbye og lærer Johan Ørjaseter.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/3-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: