Historielagets egne produksjoner

Dette er bøker som Høland Historielag har deltatt i produksjon av. Bøkene er i noen grad fortsatt til salgs.

Der skogen suser milevid

Historien om skogen i Aurskog, Høland og Setskog.

Forfatter er Per Erik Nilssen og utgitt av Aurskog Historielag, Høland Historielag og Setskog Historielag i 2002.

Kan kjøpes ved henvendelse til historielaget, pris kr 150,¨eks porto.

 

August Krogh Folkeminner

...fraa Sør-Høland aa deromkring.

August Kroghs håndskrifter er redigert  av Olaug Fostås.  Boken er utgitt av Høland historielag i 2006.

Kan kjøpes ved henvendelse til historielaget, pris kr 150.¨eks porto. 

www.bokkilden.no

Bidrag til Løken kirkes historie

Hefte som er forfattet av Martin Løhren med Olaug Fotsås som sekretær og utgitt av Høland historielag i 2008.

Kan kjøpes ved henvendelse til historielaget, pris kr 100,¨-eks porto.

Minner

Boka er skrevet av Egil Johannes Ruud og utgitt i 1981 i forbindelse med at Landslaget for bygde- og byhistorie og Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterte til minneoppgave for eldre.

Boka er Utgitt av Høland historielag og trykket med bidrag fra Aurskog-Høland Kulturstyre.

Slekten Botner i Høland

Forfatter Odd Ottesen, Bryne Trykkeri.  Boken er utgitt av Høland historielag i 1982.

Kan kjøpes ved henvendelse til historielaget, kr 100,¨eks porto.  Boken leveres med løse slektstavler.

Beskrivelse over Hølands Præstegield

En naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Præstegieldet i Aggershuus-Stift i Norge.

Forfatter er  Reier Giellebøl og dette er en faksimileutgave utgitt i 1977 av Nordre Høland Historielag.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 1/3-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: