Tradisjoner

Advent og julen er den tid på året da vi størst grad er opptatt av tradisjoner.