Seterdrift i Hølandsbygdene

Høland historielag setter pris på om du vil være med å skaffe fram informasjon om seterdrift?

Når vi snakker om seterdrift i Norge så tenker mange på høyfjellet og at dette angår da ikke flatlandet hvor vi bor.  Men slik var det ikke. I Hølandsbygdene var det også seterdrift og dette var en måte for å fore dyra på sommertid og spare hjemmebeite til slått og vinterforing.  

Høland historielag ønsker med dette å få hjelp til å registrere  setrer, noen står fortsatt, noen steder er det  som bildet viser,  en plamkehaug og tydelige rester etter tidligere liv og aktivitet og andre steder er det  bare hustftene tilbake.  Noen av setrene kan være merket da tidligere boplasser ble merket på slutten av 1980-tallet.

Vi ønsker opplysninger om seternavn, GPS-koordinater, gjerne et foto og eventuell status på oppsatt skilt. Kan du historier eller annen informasjon om setra, så er vi selvsagt også intressert i dette.

Derrsom du kan tenke deg å være med på dette så er det bare å sette i gang. Informasjon og bilder som kommer inn vil etter hvert bli lagt ut på historielagets hjemmeside og koblet opp mot Facebook.  Hører gjerne fra deg.

Svar kan sendes til leder: e-m-gran@online.no

2020 10 18 lognsetra.JPEG 18/10-2020

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse