Årsmøte onsdag 1. mars

Minner om at Høland Historielag har årsmøte på Leikvin onsdag 1. mars kl 1900.  Merk at riktig dag er onsdag, i den utsendte Hølands Skråen er det  dessverre skrevet feil dag (tirsdag).  Årsmøtet er også annonsert i Indre Akershus Blad 15. februar i henhold til vedtektene.

Det vil bli vanlige årsmøtesaker med årsberetning, regnskap, budsjett, arbeidsplan for 2017 og valg.  I tillegg blir det lagt fram forslag til nye vedtekter.  Vedtektene har ikke vært endret siden Nordre og Søndre Høland gikk sammen i ett lag.  Vedtektene foreslås å bli noe forenklet, men mye av de intensjonen som lå i de gamle vedtektene er beholdt.

Det blir kaffe og noe å bite i.  I tillegg vil deler av styret bidra med underholdning av lokalhistorisk art.

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse