Møteplan høsten 2016

Historielagets aktiviteter for høsten er nå lagt inn på hjemmesidas kalender. Medlemmer av Høland historielag og de som har bedt om det, vil få automatisk varsling via epost om aktiviteten 4 dager før hvert arrangement.  I tillegg vil alle arrangement bli annonsert i Indre Akershus Blad. Følgende arrangement vil bli avholdt:

Søndag 4. september kl 1300 - Vi er invitert til Basmo Festning

Torsdag 15. september kl 1900 - Bli kjent med den nye salmeboka, Løken kirke.

Søndag 18. september kl 1100 - Tur til Tunnsjøbotten.

Søndag 2. oktober kl 1600 - Bekransning Riserbautaen og foredrag om Karl XII og oberst Kruse.

Torsdag 27. oktober kl 1900 . Bli kjent med den nye salmeboka.

Torsdag 24. november kl 1900 - Bli kjent med den nye salmeboka.

Medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen!


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse