Oberst Kruse og Karl XII og slaget ved Riser bru

Nå er tiden kommet og dette blir spennende. Møt opp og bli kjent med historien fra egen kommune. Det blir hundre år til neste gang. Ny info-tavle om Løken gamle kirkegård og Krusebautaen er nå også kommet på plass med lyssetting.

Fredag 8. april kl 1900 i Hølandshallen på Løken.

Vi får besøk av Aurskog-Høland kulturskole, representert ved to unge gutter.

Historiker Hans Fredrik Dahl  vil holde foredrag  om bakgrunnen for Karl XIIs angrep på Norge i 1716.  Den store nordiske krig  1701-18 og skogsbygdenes rolle i historien vil være tema.

Sogneprest Gunnar Øvstegårdvil gi glimt fra presteskapets og prestegårdens rolle rundt slaget ved Riser bru.

Gratis adgang og kafeterian i Hølandshallen er åpen for salg.

Lørdag 9. april - Oberst Kruse og slaget ved Riser bru

Kl 1200 Offisiell markering ved Løken gamle kirkegård med taler, kranspålegging og musikk ved Kongelige Norske marines Musikkorps.

Kl 1300 Slaget ved Riser bru fortelles og gjenskapes. Historien fortelles gjennom tidsbilder ved Bygdetruppen teater, Løken kammerkor og elever fra 7. trinn ved Løken skole. Første tidsbilde skjer ved bautaen og så forflytter publikum seg langs gangveien mot Hølandshallen og de siste tidsbildene skjer ved "Skattumgrinda". Representanter fra svenske og norske militærhistoriske foreninger vil delta i slaget med hester og alt som hører til.

Kl 1430 Konsert ved Kongelige Norske Marines Musikkorps ved Hølandshallen.

Gratis adgang og kafeterian i Hølandshallen er åpen for salg.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse