Oberst Kruse og slaget ved Riser bru

Aurskog-Høland kommune og Høland Historielag samarbeider om kommunens hovedarrangement i 2016 for å markere Karl XIIs angrep på Norge over Setskog og Høland og slaget ved Riser bru hvor oberst Kruse ventet med sine styrker.

Fredag 8 april kl. 1900 – Åpent møte i Hølandshallen, Løken

Det vil bli foredrag ved historiker Hans Fredrik Dahl som forteller om bakgrunnen for Karl XIIs angrep på Norge over Høland og hans videre ferd over Romerike. «Den store nordiske krig» 1701-18 og skogsbygdenes rolle i historien vil være tema.

 Sogneprest Gunnar Øvstegård vil gi glimt fra presteskapets rolle og situasjon fra tiden da Løken prestegård var involvert i slaget ved Riser bru og det et vil bli opptreder fra Aurskog-Høland Kulturskole. Kafeteriaen vil være åpen for salg.

Lørdag 9. april – «Oberst Kruse og slaget ved Riser bru»

10:30 Den militærhistoriske leiren åpner

12:00 Offisiell markering av slaget ved Oberst Kruses bauta ved Løken gamle kirkegård

  • Taler
  • Kransnedleggelser
  • Musikk ved Kongelige Norske Marines Musikkorps              

13:00 Slaget ved Riser bro fortelles og gjenskapes

  • Historien fortelles gjennom tidsbilder av Bygdetruppen teater, Løken Kammerkor og elever fra 7. trinn ved Løken skole.  Første tidsbilde starter ved bautaen, de andre utspiller seg videre på jordet ved Hølandshallen.  Publikum blir ledet videre i spillet av skuespillerne.    Slaget gjenskapes i noe mindre skala med deltakere fra militærhistoriske foreninger fra Närke Wärmlands Karoliner, Bohus Elfsborgs Karoliner, Norske Dragoner av 1814 og Akershusiske ridende jegerkorps.

14:30 Konsert ved Kongelige Norske Marines Musikkorps ved siden av den militærhistoriske leiren

Kafeteriaen i Hølandshallen vil være åpen for salg.

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse