Arkeologiske minne

Dette vil i utgangspunktet omfatte kulturminner i skog, men som ellers, veien blir til mens vi går.