Høstturer med Høland historielag

Har du lyst til å bli mer kjent i ditt lokalmiljø?

Det har vært en vår og sommer med lite aktivitet i de fleste lag og foreninger.  Men nå prøver Høalnd historielag seg på to skogsturer i nærmiljøet. Alminnelige smittevernregler gjelder og vi holder god avstand og spritvask.

Den første turen går onsdag 9. september kl 1600 med oppmøte og parkering ved Fosser grendehus. Vi går til Fallet og fortsetter opp Falleberja til Abbortjenn hvor vi kanskje finner rester etter Brangerudsætra.  Hele turen blir på ca 4 km i noe stigende terreng, men gode stier. Ta med termos og kaffe.  Turleder Eva M Gran.

Den neste turen går søndag 27. september kl 1100 med oppmøte i gamle Riser vei mellom Løken og Elverhøy.  Vi går til mølla ved Lognsbekken og fortsetter til Helleren.  Hele turen blir på ca 2 km.  Ta med termos og matpakke. Turledere; Bente Arnesen og Frits Fagerås.

Alle er velkommen til å være med på turene til Høland historielag.

Turen vilbli annonsert i Indre Akershus Blad og medlemmer av historielaget vil på epost få påminnelse fra kalenderen på historielagets hjemmeside.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse