Bokslipp av Gabriel Smith Fayes bok av 1866

Sogneprest Gabriel Smith Faye

Alle er velkommen til Leikvin tirsdag kveld kl 19.00

Høland historielag vil med denne boka ta vare på noe av vår gamle kulturarv og gjøre den tilgjengelig for folk flest. Sogneprest Gabriel Smith Faye skrev i 1866 en bok han kalte "Bidrag til Hølands Menighets og Presters Historie" i gotisk trykt skrift.   Boka beskriver bl.a prestene før 1866 og Faye gir også en beskrivelse av næringslivet i bygda på denne tida. Vi har dessuten valgt å trykke både opprinnelig gotisk tekst og oversettelsen som følger hverandre fra side til side.

Bjørn Bergsjø har vært så velvillig å oversette den gotiske skriften til normatl bokmål. Kom til Leikvin tirsdag kveld og du vil få høre om de utfordringer Bjørn har møtt i dette arbeidet og litt om innholdet i boka.  I tillegg har Nils Aasheim, tidligere leder i Høland historielag, skrevet en biografi over sogneprest Faye.

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse