God Påske til alle historieinteresserte

Av vår hjememside kan det se ut som om lite er skjedd etter jul. Men vi har forberedt og avholdt årsmøte.  Vi har lagd en skisse for årsplan og håper å få til både møter og turer i løpet av året, samt at vi har en del andre ting på agendaen.

Spesielt vil jeg nevne at historielaget har mottatt registreringer om industri og håndverk i Hølandsbygdene.  Dette er en jobb noen av gamlekara våre har gjort over år. Etter hvert vil dette dukke opp under "Industri og håndverk".  Vi vil også trenge hjelp av lokalbefolkningen og vi vil arrangere "Mimrekvelder" rundt om i bygda. I tillegg vil vi ønske innspill fra andre som måtte han lokalkunnskap om dette.  Følg med, følg med.

Registrering og merking av husmannsplasser/boplasser har stått på historielagets agenda i mange år.  I forbindelse med kartprosjektet i samarbeid med kartverket, jobber vi videre  med GPS-registreringer.  Ikke minst er dette spennende da det jobbes med å koble dette opp mot kommunens kartbase. Dette vil bli samlet under "Bosetting".

Kristian Simonsen var en av gamlekara som samlet informasjon om industri og håndverk i S. Høland.  Det var derfor med stor sorg vi mottok budskapet om at han døde før påske.  Kristian har gjort en kjempejobb for å ta vare på vår lokalhistorie og spesielt sto S. Høland med Skullerud og bygdetunet hans hjerte nær.  Det var med stor takknemlighet vi fulgte han til hans siste hvilested på S. Høland kirkegård.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse