Foredragsserie: Romerike rundt 1814

200-årsjubileet for 1814 er ikke over!

 Romerike Historielag arrangerer sammen med Romerike avdeling av Fortidsminneforeningen en foredragsserie om Romerike rundt 1814. Foredragsserien går over 3 kvelder: 12., 19. og 26. november kl 18.30-21.00.

Møtene avholdes på Romerike Historielags Hus. Vestvollvegen 56, Skedsmokorset, rett over veien for Skedsmo kirke.

Foredragsserien er gratis, men kr 50,- pr kveld til kaffespleis.

Foredragsserien vil ta for seg følgende emner: bygge- og boskikk, impulser utenfra i Romeriks-kulturen, mat og klær og veger og samferdsel.

Alle møtene er lagt inn i kalenderen til Høland Historielag: følg med, følg med og møt opp. 

Eventuelle henvendelser rettes til: Romerike Historielag, tlf 63 87 88 90, rohist@online.no eller Fortidsminneforeningen ved Bente Arnesen, tlf 920 85 567, bia5@online.no.

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse