Tur til 1814-jubileumsutstilling på Bygdøy Folkemuseum

Spillet om Danmark og Norge

I alldeles flott vær startet 30 stykker i buss tirsdag 20. mai fra Løken, om Fosser og Bjørkelangen og videre til folkemuseet. Der ventet ytterligere 10 stykker og da alle var på plass ble det servert kaffe og napoleonskake i kafe Arkadia.  Vår guide Monica Mørch mente at napoleonskake var mest passende for en slik opplevelse. Etter dette ble vi ledet gjennom utstillingen med Monica som en kunnskapsrik og engajerende guide.

Det startet med "Enevælden i den dansk-norsk-slesvig-holstenske helstat op til 1814", fortsatte med uroligheter i Europa og Russland og en skiftende maktkamp.  Så retter den britiske flåtens flere angrep mot Reden i København og bildet viser britene som seiler vekk med den dansk-norske flåte 21. oktober 1807. Etter dette  behersket britene havet mellom Danmark og Norge og ingen handel kunne bli utvekslet.  Det kom uår i Norge og vi kjenner historien om Terje Wigen som rodde til Danmark for 3 tønner korn.

Norge ble en brikke i spillet om Europa. Kielertraktaten av 14. januar 1814 overførte Norge "med fuld Eiendomsret og Souverainitet" fra den danske til den svenske kongen. Den danske tronfølger Christian Fredrik var i Norge og nektet å underkaste seg dette. og sammen med sin norske venn Carsten Anker ble det organisert valg i alle menigheter til utsendinger til riksforsamlingen på Eidsvoll. grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814 som en av Europas mest demokratiske grunnlov.

Dette er bare en brøkdel av historien.  Utstillingen er vel verdt et besøk og vises fram til 3. august da den flyttes til Frederiksborg slott i Danmark


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse