Flere bøker på "Boklista"

"Boklista" er blitt utvidet med enda flere bøker, både av ny og gammel årgang.  Dette har først og fremst sin bakgrunn i at jeg er blitt informert om at det er produsert bøker/hefter som ligger noe her og der.  Historielaget er takknemlig for at vi fjort kjent med dette og at vi i tillegg har mottatt eksemplarer til vårt bibliotek .

Ta gjerne kontakt dersom du har noe som måtte være av interesse.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse