Skogstur på Fosser mandag 22. august 2011

Høland Historielag inviterer til skogstur til klebersteinsbruddet og boplassen Fallet hvor astronauten har sine røtter og hvor askeskogen vokser. Turen inngår i et samarbeidsprosjekt mellom alle historielagene i kommunen, hvor vi sammen ønsker å vise fram bygda vår. Historielagenes medlemmer inviteres spesielt, men turen er også åpen for alle interesserte.
Frammøte på Fosser grendehus kl 18.00. Kaffe og noe å bite i medbringes av den enkelte. Se også annonse i lokalpressen.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse