Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog

Gards- og slektshistorien er under produksjon og det er kommet ut 6 bind i 2010. Alle bøkene kan kjøpes ved henvendelse til Aurskog-Høland kommune

Bind 1 - Setskog Gnr 147-161

Forfatter er Gunn Cathrine varder Løwe og Odd Ottesen.  Boka er utgitt av Aurskog-Høland kommune i 1999.

Bind 2 - Vassbufjerdingen Gnr 1-12 og 60-62

Forfatter er Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen.  Boka er utgitt av Aurskog-Høalnd kommune i 2001.

Bind 3 - Vassbufjerdingen Gnr 63-75

Forfatter er Arnfinn Wennemo, Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen.  Boka er utgitt av Aurskog-Høland kommune i 2003.

Bind 4 - Vålerkrokfjerdingen Gnr 120, 127-146

Forfatter er Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen.  Boka er utgitt av Aurskog-Høland kommune i 2005.

Bind 5 - Langstrandfjerdingen Gnr 100-119

Forfatter er Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen.  Boka er utgitt av Aurskog-Høland kommune i 2007

Bind 6.1 - Kirkefjerdingen Gnr 25-31

Forfatter er Frode Myrheim og Odd Ottesen. Boka er utgitt av Aurskog-Høland  kommune i 2010.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 25/1-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: