Velkommen til HAUGAMOEN GRENDALAG

Grendalaget har som føremål å fremja felles interesser og arbeide for grenda sitt kulturelle, sosiale og fysiske miljø, slik at dei som bur i grenda trivast og har det godt.

Me vil ynskja alle nytilflytta til Haugamoen hjarteleg velkomne. De er og velkomne til å verta medlem i grendelaget.

Alle medlemmar vert bedne om å registrere seg sjølve (bruk ”Ny bruker” - lenk i høgrekant oppe) slik at ein kan få tilgang til ”Forum” etter innlogging.
Andre interesserte og uregistrerte medlemmar oppmodast gjerne å bruke entan gjestebok eller konstaktskjema (meny til venstre).

 Del denne siden på Facebook: