Velkommen til Hålandslaget

Lagets formål: Ved samarbeid og kameratskap skal laget starta og driva ulike fritidsaktiviteter for store og små.

Årsmøte 14. februar kl. 19.00

Dagsorden:
Sak 1:Valg av protokollfører og protokollunderskrivere
Sak 2:Godkjenning av dagsorden
Sak 3:Gjennomgang av årsmelding
Sak 4: Gjennomgang av regnskap 2010
Sak 5:Valg av styre 2011
Sak 6:Eventuelt

Godt nyttår!

Hålandslaget ønsker alle nye og gamle medlemmer ett godt nyttår. Vi er nå godt i gang med våre faste aktiviteter. Ønsker du og delta på noen av våre tilbud er det bare å møte opp!

VELKOMMEN!

trening

 

ÅRSMØTE HÅLANDSLAGET

mandag 14. februar kl. 19.00 i løvens hule på Håland skole, avholdes årsmøtet i Hålandslaget. Alle er velkomne!


Opplyser også om at det er årsmøte i Ølbergtunet mandag 28. februar kl. 19.30

Vi starter opp med våre aktiviteter!

Juleferien er over og Hålandslaget starter igjen opp med sine aktiviteter.

Dag Hva Tidspunkt Instruktør (er)
Mandag Barneturnen 17.00 Siri,Renate og Kristine
Mandag Innebandy 20.00 Per Jan
       
Tirsdag Kondisjon/ styrke 19.00 Malin
Tirsdag Yoga 20.00 Malin
Torsdag Pump 19.00 Kenneth
Torsdag Yoga 20.00 Malin
Fredag Kondisjon / styrke 18.00 Kenneth
Søndag Pump 19.00 Malin

 Del denne siden på Facebook: