Kontakt oss/styret

 

Kontakt informasjon til Hagatun. Alle hendvendelser.

Telefon: 950 36 271

E-post: styret@hagatun.com

 

 

 

Styret.

Leder ( 1 år): Ann-Merethe Nerli Tlf: 91 73 28 18 E-mail: a3merethe@gmail.com 

Brannvernleder (Gj.v. - 2 år): Tor Arne Sletvold Tlf: 48 27 12 88 E-mail: ta.sletvold@gmail.com

Kasserer (2 år): Knut Fineid Tlf: 47 36 90 18 E-mail: knut.fineid@online.no 

Styremedlem/Utleiekontakt (2 år): Torill Lillehagen Tlf: 90 76 74 49 E-mail: tlille@online.no 

Styremedlem (1 år fra vara): Stein Ivar Sørdal Tlf: 97 40 83 67 E-mail: ssordal@online.no

Varamedlem: Sverre Enger

Valgkomitè:

Revisor: Grethe Irene Engh (1 år)

             Einar Svensrud (2 år)

 

 

 Del denne siden på Facebook: