Historikk

Velkommen til Hagatun - Bygdas naturlige samlingspunkt

Historikk

Bilde
Hagatun forsamlingslokalet ble bygget i 1926. Tomta var en gave fra Berthe og Gustav Gaden.
Lokalene ble brukt til alt fra forsamlingslokale til butikk.
Det ble drevet butikk i kjelleren på Hagatun i perioden 1926-1929 av kjøpmann Olav Bjerkli. Deretter fulgte Olav Bø fra 1929-1946 og til slutt overtok Lismarka Samvirkelag fra 1946- 1971.

Husøkonomer/pedeller har det vært mange av i årenes løp. Den første var Martin Løkken.
I hans kontrakt stod det blant annet " Økonomen overlates leiligheten i anden etage samt adgang til bryggerhus, vedskjul og loftsrom efter en pris av kr. 25.00 pr. maanedens utgang "

Videre stod det :
"Økonomen har uten betaling at holde orden rundt husene, holde veiene aapne om
vinteren samt sørge for vedhugging, oppfyring og tilsyn med varmen under alle møter
og fester. Han er forpliktet til at sørge for vask av lokalet efter følgende priser" :
Den store sal kr. 6
Den lille sal kr. 2
Hele lokalet kr.10

Dugnader og restaureringer :

1961: Utgraving og legging av nytt gulv i storsalen. Det ble videre lagt nytt tak på hele huset.
1965: Nytt vannanlegg.
1974: Garderobe og toaletter i kjelleren.
1975: Utvendig panel.
1979/1980: Innvendig isolering, paneling og opprusting av både storsalen og veslesalen.
1980: Tilkobling til kommunalt vann og kloakkanlegg.
1981: Fyrings- og ventilasjonsanlegg.
1987: Restaurering og fornying av kjøkkenet.
1990: Nytt tak.
1994: Tilbygg bak scena ferdig.
2012/2013: Nytt tilbygg for kjølerom, ny hovedinngang og garderobe/toaletter, gulvbelegg i veslesal.
Restaurering av vestibyle, oppgradering av kjøkken (helt nytt inventar og utstyr), nye gardiner i stor- og veslesal
2016: Terasse utenfor veslesal og maling av huset utvendig.
2021: Opprustning av storsalen: Tak, scene og dører malt. Vegger beiset og nytt gulv ble lagt.

 Del denne siden på Facebook: