Årsmøte 9.3.21

Bilde

Velkommen til årsmøte i storsalen den 9.3.21 kl 19.

SAKSLISTE:

  • Åpning
  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Leiepriser på Hagatun
  • Valg
  • Innkomne saker

Frasigelser av verv og innkomne saker meldes til styret innen 4.mars.

 

Pga. COVID 19 og mulighet for endringer i nåværende restriksjoner kan utsettelse av årsmøtet skje på kort varsel. Det vil bli begrensinger i antall personer som kan komme inn. Er det ønskelig å få tilsendt årsberetning og regnskap, kontakt styret.

 

Det blir kaffe og biteti.

Vell møtt.

Styret.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse