Turprogram

Tur hausten 2018Turprogram_haust2018

Turprogram vår 2018Turprogram våren 2017Turprogram våren 2017

Turprogram

Turprogram høsten 2016

Turprogram 2016

Turer våren 2016


Turer våren 2016

Turprogram hausten 2015

br /> Frammøte: På parkeringsplassen/grusen bak KIWI i Studalen, dersom ikkje anna er avtalt
Tid: Torsdag kl. 09.00

Styret:
Sverre Vinje tlf. 92440115 Formann sv-vinj@online.no
Oddbjørn Kvålsvold tlf. 41589700 Nestformann okvaalsv@gmail.com
Jakob Thormodsæter tlf. 97766969 Kasserer jthormod@hotmail.com
Oddvard Clausen tlf.41464059 Sekretær clausenoddvar@hotmail.com
Varamenn:
Johannes Belsvik tlf. 47830524
Anders Grov tlf. 95272929


Tur nr. Dato Tur til Terreng Turleiar
584 20.aug. Kulturløypa på Spissøy (med historier) L Peder Aasheim/K. Spissøy
585 27.aug. Rusletur i Kulturløypa i Helvikområdet (Bømlo) L Oddbjørn Kvålsvold
586 03.sept. Selevik - Svartasm.- Herm.pl.- Selevik M Peder Aasheim
587 10.sept. (Fitjar ) P.pl.-Kinnav.-B.tjø,vard.+ tur langs veg L/M Dagfinn Lyngvær
588 17.sept. Førde Rododendroparken-Kjærligh.veien L Peder Aasheim
589 24.sept. Rundtur Yrkesk.-Event.sk. m/ GPT Bremnes L Bjarte Gunnarson
590 01.okt. Tur til Tysnes L/M Kristoffer Lien
591 08.okt. Lyngholmen Ryvarden M Helge H. Andersen
592 15.okt. Kraf.st.- Demningen - Steingjh.- Hoppb. - Kraf..st. T Bjarte Gunnarson
593 22.okt. Tur til Helgapl.(Goddo) i lag med GPT-Bremnes M GPT Bremnes
594 29.okt. Tur i Håvikområdet Bømlo L Olav Fauskanger
595 05.nov. Tur til steinen på Heio t/r L Johannes Belsvik
596 12.nov. Ø.Økland - Baståsen - Ulvatjødno - Ø.Økland L/M Oddbjørn Kvålsvold
597 19.nov. Sæ - Sævhølen- langs Ådl.v.-Tveita-Ungd.sk.-Sæ L Bjarte Gunnarson
598 26.nov. Sæ - Landåsen -Skjephusv. - Tveita - Vab - Sæ L Johannes Belsvik
599 03.des. Kraftst. - Kyv.sæ.- Lundast. - Rundt skiløypa M Bjarte Gunnarson
600 10.des. Grov - Agdestein-området M Anders Grov
601 17.des. Juleavslutning m/ Rusletur i nærmiljøet L Styret / Kåre Eldøy


Terreng:
Lett (L): Små kuperte stiar, skogsveg, evt. litt asfaltert veg
Middels(M): Kupert terreng, små parti med bratt sti, smale stiar med vegetasjon
Tung(T): Større høgdeforskjell, sti i steintrapper e.l., enkelte bratte parti
Lang Lett (LL): Småkupert stier,skogsveg,event.litt asfaltert veg (Noe lenger enn vanleg tur)

Merknad: Turleiar skal ved start peika ut «bakmann» for turen. Ved spesielle vær forhold eller andre grunnar, vil det verta aktuelt med alternativ tur. Dei som deltar på alternativ tur må informere referent.
Hugs: Jakob tek mot kontingenten, kr. 200,- for semesteret. Kontant betaling eller ved Giro - bankkonto 3520 57 86633. Hugs namn på avsendar på giroen.
Satsar for kjøring: Innan kommunen: 25 kr. Til Fitjar: 40 kr
Ut av øya: Bom avgift, evt. Ferje + 2 kr/km delt på deltakarar i bilen.

Det er viktig at alle møter opp hver gang for det vil alltid bli anledning å gå lettere alternativ tur.

Styret ønskjer alle Gutta på Tur kjekke haust - turar!

Turprogram våren 2015

Frammøte: På parkeringsplassengrusen bak KIWI i Studalen, dersom ikkje anna er avtalt

Tid: Torsdag kl. 09.00

Styre: Sverre Vinje tlf. 92440115 - formann sv-vinj@online.no
Oddbjørn Kvålsvold tlf. 41589700 - nestformann okvaalsv@gmail.com
Jakob Thormodsæter tlf. – 97766969 - kasserer jthormod@hotmail.com
Kristoffer Lien - Sekrertær kristoffer.lien@sklbb.no

Varamenn: Johannes Belsvik – tlf. 47830524 og Anders Grov – tlf. 95272929Tur nr. Dato Tur til Terreng Turleiar
565 15.jan Isdal-Lappaløkjen-Gjerde-Båtsvik-Isdal L Oddbjørn Kvålsvold
566 22.jan Landåsen- Skjephaugen-Tveita-Landåsen L Johannes Belsvik
567 29.jan Sagvågsområdet (Almås-Valv.Nes-Sætrev.) L Sverre T. Vinje
568 05.feb Trottbanen-Kviteluren-Kråkholmen-HSH LHelge H. Andersen
569 12.feb Storhaug-Hystadmarka-Hovaneset-Storhaug L Peder Aasheim/Andr.Grov
570 19.feb Tur til Bremnes m/ GPT – Bremnes M GPT – Bremnes
571 26.feb Kulturløypa på Spissøy L Peder Aasheim
572 05.mars Sjoaneset-Hellandsmarka –( Fitjar) L/M Dagfinn Lyngvær
573 12.mars Holmedalsv.rundt (Parkering.v/Siggjarvåg) M Bjarte Gunnarson
574 19.mars Tur i Fjellgardane området M Anders Grov
575 26.mars Hatland-Digernes-Tømmerv.m/GPT Bremnes L Oddbjørn Kvålsvold
576 09.apr Tongane – Gamlestølen –( Mosterområdet) L Peder Aasheim
577 16.apr Steinen på Heio tur/retur L Johannes Belsvik
578 23.apr. Utslettefjellet (Dybvik- t/r) TSverre T. Vinje
579 30.apr. Grov – Hetlesæter - Grov M Anders Grov
580 07.mai Tysnes-tur - Helland - Ramsdalsv. (Flateråker) M Kristoffer Lien
581 21.mai Heio – Fossabrekko – Kvelve – Masto - Heio T Johannes Belsvik
582 28.mai Tur med damene L Styret
583 04.jun Rusletur i Hustredalen -Årsmøte i Heishuset L S.T.Vinje –H.H.A./ StyretTerreng:
Lett (L): Små kuperte stiar, skogsveg, evt. litt asfaltert veg
Middels(M): Kupert terreng, små parti med bratt sti, smale stiar med vegetasjon
Tung(T): Større høgdeforskjell, sti i steintrapper e.l., enkelte bratte parti
Lang Lett (LL): Småkupert stier,skogsveg,event.litt asfaltert veg (Noe lenger enn vanleg tur)

Merknad: Turleiar skal ved start peika ut «bakmann» for turen. Ved spesielle vær forhold eller andre grunnar, vil det verta aktuelt med alternativ tur. Dei som deltar på alternativ tur må informere referent.

Hugs: Jakob tek mot kontingenten, kr. 200,- for semesteret. Kontant betaling eller ved Giro – bankkonto 3520 57 86633. Hugs namn på avsendar på giroen.

Satsar for kjøring: Innan kommunen: 25 kr. Til Fitjar: 40 kr. Ut av øya: Bom avgift, evt. Ferje + 2 kr/km delt på deltakarar i bilen.

Det er viktig at alle møter opp hver gang for det vil alltid bli anledning å gå lettere alternativ tur.

Styret ønskjer alle Gutta på Tur kjekke vår - turar

Tur program høsten 2014

Frammøte: På parkeringsplassen bak Kiwi butikken i Studalen, dersom ikkje anna er avtalt
Tid: Torsdag kl. 09.00
Styre: Sverre T. Vinje tlf. 92440115 - formann sv-vinj@online.no
Oddbjørn Kvålsvold tlf. 41589700 - nestformann okvaalsv@gmail.com
Jakob Thormodsæter tlf. 97766969 - kasserer jthormod@hotmail.com
Kristoffer Lien tlf. 99734082 Sekrertær - kristoffer.lien @sklbb.no
Varamenn: Johannes Belsvik – tlf. 47830524 og Anders Grov – tlf. 95272929

.
Tur nr.DatoTur tilTerrengTurleiar
54721.aug.Hustredalen – Rutle - HustredalenLSverre T. Vinje
54828.aug.Tysnestur (Kirkefjellet) Onarh.områdetMKristoffer Lien
54904.sept.Tur løypa Rolfsnes -LauritsholaMPeder Aasheim
55011.septTur i Fitjarområdet(Dagfinn kjem m/m info seinare)MDagfinn Lyngvær
55118.sept.Grov – AgdesteinområdetL/MAnders Grov
55225.sept.Tur til Ådno m/ GPT BremnesTHarald Sortland ?
55302.okt.Ådlandsvatnet rundt (andre veien ?)L/MJohannes Belsvik
55409.okt.Skyteb.-Ulvatj.-Sætralio-Stordalen-HjartåsenM/TOddbjørn Kvolsvold
55516.okt.Rundtur Vik/Rimvarden – FitjarLBirger Thorland
55623.okt.Rundtur Sjoalemyro i lag med GPT - BremnesLBjarte Gunnarson
55730.okt.Rundtur GODDO - BømloMBjarte Gunnarson
55806.nov.Landåsen-Vassenden-Rossneset-LandåsenLLHelge H.Andersen/Oddbj.
55913.nov.Sæ-Ådl.vatn.-Åsen-Tveita-N.bygd.ungdsk.Kræk.-SæLBjarte Gunnarson
56020.nov.Ø.Økl.-Vatnadalen-Liane-Haugl.kv.-VadM/TOddbjørn Kvålsvold
56127.nov.Fiskaneset –DåfjordenLHelge H. Andersen
56204.des.Meatjødno - Valvatnevågen -Digernes- MeatjødnoLSverre Straume
56311.des.Heiane-Røyrtj.-Eventyrskogen-HeianeLSverre T. Vinje
56418.des.(Juleavsl.) Bydelsvandring –Døso-H.skule-Eikeh.LOddbjørn / Styret


Terreng:
Lett (L): Små kuperte stiar, skogsveg, evt. litt asfaltert veg
Middels(M): Kupert terreng, små parti med bratt sti, smale stiar med vegetasjon
Tung(T): Større høgdeforskjell, sti i steintrapper e.l., enkelte bratte parti
Lang Lett (LL): Småkuperte stier,skogsveg,event.litt asfaltert veg .(Noe lenger enn vanleg tur)

Merknad: Turleiar skal ved start peika ut «bakmann» for turen. Ved spesielle vær forhold eller andre grunnar, vil det verta aktuelt med alternativ tur. Dei som deltar på alternativ tur må informere referent.

Hugs: Jakob tek mot kontingenten, kr. 200,- for semesteret. Kontant betaling eller ved Giro – bankkonto 3520 57 86633. Hugs namn på avsendar på giroen.

Satsar for kjøring: Innan kommunen: 25 kr. Til Fitjar: 40 kr Ut av øya: Bom avgift, evt. Ferje + 2 kr/km delt på deltakarar i bilen.

Det er viktig at alle møter opp hver gang for det vil alltid bli anledning å gå lettere alternativ tur.

Styret ønskjer alle Gutta på Tur kjekke haust- turar

Turprogram våren 2014

Frammøte: På parkeringsplassen (Grusen) bak KIWI - Studalen dersom ikkje anna er avtalt
Tid: Torsdag kl. 09.00
Styre: Sverre Vinje tlf. 92440115 - formann sv-vinj@online.no
Anton Kåre Bærøy tlf. 53493379 – 90615862 - nestformann antonkare@me.com
Jakob Thormodsæter tlf. – 97766969 - kasserer jthormod@hotmail.com
Kristoffer Lien - Sekrertær kristoffer.lien @sklbb.no

Varamenn:Johannes Belsvik – tlf. 47830524 og Anders Grov – tlf. 95272929 Styret
Tur nr.DatoTur tilTerr- engTurleiar
52816.janRundtur,Saneset-Ø.Økland-Vad-SanesetLOddbjørn Kvålsvold
52923.janRommetveit –Lundeåsen- RommetveitLH.H.Andersen
53030.jan(Kaiprominaden) Skotaberg-Håklubben_KiwiLBredo Larsen
53106.febHeiane-Røyrtjødno-Eventyrskogen-HeianeLSverre T. Vinje
53213.feb Tur til Ådno-Langevåg ( Med GPT- Bremnes) LGPT-Bremnes
53320.febÅdlandsvatnet rundtLJohannes Belsvik
53427.febRolfsnes – LauritsholoMHåkon Grov/Peder Aash.
53506.marsSagvågsområdet –”Klubbane”LH.H.Andersen/Oddv.Stautl.
53613.mars Osterneset- (Fitjar), (I lag med GPT-Bremnes)LDagfinn Lyngvær
53720.marsUtslettefjellet t/rTSverre T. Vinje
53827.marsHodnafjellet (Våg/Tysvær)MArne Hansen
53903.aprKulturløypa /Huglo + besøk på ovnsmuseetLOddbjørn Kvålsvold
54010.aprGrov-Tindane-Lysløypa-GrovMAnders Grov
54124.apr.Sydnessåta (234m) /HalsnøyM/TOddbjørn Kvålsvold
54208.maiFossabrekko-Kvelve-Masto-Vegen ned til bileneTJohannes Belsvik
54315.maiTysnes-Nymark-Hovland-Vasstølen t/rL/MKristoffer Lien
54422.maiTur med dameneL
54505.juniÅrsmøte , med ein tur i nærområdetLJohannes Belsvil/ Styret

Terreng:

Lett (L): Små kuperte stiar, skogsveg, evt. litt asfaltert veg
Middels(M): Kupert terreng, små parti med bratt sti, smale stiar med vegetasjon
Tung(T): Større høgdeforskjell, sti i steintrapper e.l., enkelte bratte parti


Merknad: Turleiar skal ved start peika ut «bakmann» for turen. Ved spesielle vær forhold eller andre grunnar, vil det verta aktuelt med alternativ tur. Dei som deltar på alternativ tur må informere referent.

Hugs: Jakob tek mot kontingenten, kr. 200,- for semesteret. Kontant betaling eller ved Giro – bankkonto 3520 57 86633. Hugs namn på avsendar på giroen.

Satsar for kjøring: Innan kommunen: 25 kr. Til Fitjar: 40 kr
Ut av øya: Bom avgift, evt. Ferje + 2 kr/km delt på deltakarar i bilen.

Det er viktig at alle møter opp hver gang for det vil alltid bli anledning å gå lettere alternativ tur.

Styret ønskjer alle Gutta på Tur kjekke vår - turar

Alternative turer vår 2014

Frammøte: På parkeringsplassen (Grusen) bak KIWI - Studalen dersom ikkje anna er avtalt
Tid: Torsdag kl. 09.00
Styre: Sverre Vinje tlf. 92440115 - formann sv-vinj@online.no
Anton Kåre Bærøy tlf. 53493379 – 90615862 - nestformann antonkare@me.com
Jakob Thormodsæter tlf. – 97766969 - kasserer jthormod@hotmail.com
Kristoffer Lien - Sekrertær kristoffer.lien @sklbb.no

Varamenn:Johannes Belsvik – tlf. 47830524 og Anders Grov – tlf. 95272929


.
Tur nr.Tur tilTerr-engTurleiar(Pekes ut etter kven som går alternativ)
Nr.1Rusltur Eldøy – Kårevik områdetL
Nr.2 Vabakken- Lønningstjødno - VabakkenL
Nr.3Sævarhagen - HystadmarkaL
Nr.4Vatnadalen - inntaksdammenL
Nr.5Rusltur på FøynoL
Nr.6 Sjoalemyro – grov - SjoalemyroL
Nr.7LandåsenL
Nr.8Vabakken-Landåsen-Skjepåsen-Tveita-Va.bakL
Nr.9Grov – Borrevik - AgdesteinssjøenL
Nr10Steinen på HeioL
Nr.11Rusletur på SpissøyL
Nr.12Rusletur i Nesskogen i SagvågL
Nr.13Rusltur i Gullberg / Skotteberg områdetL
Nr.14Lysløypo på FjelletL
Nr.15
Nr.16
Nr.17
Nr.18

Terreng:

Lett (L): Små kuperte stiar, skogsveg, evt. litt asfaltert veg
Middels(M): Kupert terreng, små parti med bratt sti, smale stiar med vegetasjon
Tung(T): Større høgdeforskjell, sti i steintrapper e.l., enkelte bratte parti


Merknad: Turleiar skal ved start peika ut «bakmann» for turen. Ved spesielle vær forhold eller andre grunnar, vil det verta aktuelt med alternativ tur. Dei som deltar på alternativ tur må informere referent.

Hugs: Jakob tek mot kontingenten, kr. 200,- for semesteret. Kontant betaling eller ved Giro – bankkonto 3520 57 86633. Hugs namn på avsendar på giroen.

Satsar for kjøring: Innan kommunen: 25 kr. Til Fitjar: 40 kr
Ut av øya: Bom avgift, evt. Ferje + 2 kr/km delt på deltakarar i bilen.

Det er viktig at alle møter opp hver gang for det vil alltid bli anledning å gå lettere alternativ tur.

Styret ønskjer alle Gutta på Tur kjekke vår - turar

 Del denne siden på Facebook: