Rally Norway 2009

Og da er det bestemt at det skal arrangeres VM rally i Norge 2009.

Rally Norway starter VM-sirkuset i 2009
Alt tyder på at det blir nytt rally-VM i skogtraktene mellom Kongsvinger og Lillehammer 6.–8. februar 2009. Attpåtil er Rally Norway innstilt som sesongens åpningsløp i stedet for Rally Monte Carlo. Dette vil skape ekstra blest om Norge.
President Roar Forgaard i Norges Bilsportsforbund som i dag har deltatt i styremøtet i det internasjonale bilsportsforbundet (FIA World Motor Sport Council) føler seg ganske sikker på at Rally Norway blir ny VM-runde fra 2009 og at løpet i Norge vil åpne sesongen, slik innstillingen fra møtet sier.
Det er FIA World Motor Sport Council som bestemmer terminlista for rally-VM. Egentlig skulle FIA ha vedtatt VM-kalenderen for 2009 i dag, men den formelle beslutningen er utsatt til desembermøtet.
Even Wiger, daglig leder i Rally Norway, som har ledet prosjektet gjennom tykt og tynt siden ideen om rally-VM i Norge ble født i 2002, smiler bredt i dag, selv om han tar et lite forbehold om at den offisielle beslutningen er utsatt til FIAs desembermøte.
– Vi har jobbet knallhardt i fem år for å få til dette, og nå har vi fått bekreftet at Norge er inne som fast arrangørnasjon i fremtidens rally-VM. Dette er den ultimate bekreftelsen på vel utført arbeid for alle i Rally Norway. Vi arrangerte VM-runden i 2007 på bare sju måneders varsel og uten å vite noe om fremtiden. Det var utrolig utfordrende. Nå kan vi endelig senke skuldrene og tenke langsiktig sammen med våre eiere og sponsorer, sier Wiger.


Tett samarbeid over kjølen
Basert på tidligere signaler anses det for opplagt at Norge får arrangere rally-VM også i 2011 og 2013, mens Sverige får løpet i 2008, 2010 og 2012. Løpsleder Stig Rune Kjernsli, som også er assisterende løpsleder i Sverige, er ikke mindre optimistisk etter dagens signaler.
– Selvsagt kunne vi veldig gjerne tenkt oss en VM-runde hvert år. Men annethvert år betyr også forutsigbarhet, og vi vet hva vi kan planlegge for. At Norge og Sverige ligger an til å få et slikt gigantarrangement annethvert år, er nok en større utfordring for svenskene enn oss, men samtidig skal det sies at ingen på kloden har større muligheter til å forene ressurser på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Det vil komme begge land til gode, fastslår han.
– I tiden som kommer, vil vi legge stor vekt på å samkjøre den norske og den svenske VM-organisasjonen. Vi har en gylden mulighet til å trekke veksler på topp kompetanse om rally og store publikumsarrangement. Dessuten skal vi snu hver stein for å redusere kostnadene, slik at vi kan glede rallypublikum med en ny suksess vinteren 2009, sier Stig Rune Kjernsli.
Stor samfunnsmessig betydning
Rally Norway i 2007 var Norges største publikumsarrangement det året med over 200.000 tilskuere. Even Wiger peker på den betydelige samfunnsmessige verdien av et slikt VM-arrangement som i publikumsoppslutning i Norge bare kan sammenliknes med ski-VM og OL.
– Dersom FIA vedtar innstillingen i sitt desembermøte, vil Rally Norway kunne tilføre innlandet flere hundre millioner kroner i økt verdiskapning de neste årene. Det viser at det arbeidet vi og våre eiere har gjennomført i en vanskelig periode, var eneste riktige vei å gå, fremholder Wiger.
Sviktende inntekter på blant annet billettsalg og uforutsette utgifter var de viktigste årsakene til store økonomiske problemer i etterkant av et ellers svært vellykket VM-arrangement og en gedigen publikumssuksess i februar i år. I juni sa kreditorene til Rally Norway og Rally VM Invest ja til å slette halvparten av leverandørgjelden, samtidig med at det ble tilført 7,5 millioner kroner i ny eierkapital. Dermed kunne all fokus rettes mot arbeidet for å få nye VM-runder til Norge.
– Hva blir gjort for å unngå en ny økonomisk nedtur?
– Vi må bli flinkere og bedre til alt, bruke mindre ressurser, kutte kostnader på alle plan og ikke minst sikre inntektene bedre. Da hele 99 % av årets besøkende har sagt at de vil se Rally Norway igjen, er potensialet til stede. Dette, sammen med et helt annet tidsperspektiv og erfaringene som er gjort, gjør at vi har de beste forutsetninger for å gjøre rally-VM til en økonomisk suksess for både næringslivet og Norge, sier Even Wiger.En rapport fra Østlandsforskning har konkludert med at historiens første VM-runde på norsk jord tilførte rally-regionen (Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Elverum, Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger) en omsetning på 80-90 millioner kroner. I tillegg kommer de vanskelig målbare verdiene av markedsføring og profilering av Innlandet overfor resten av Norge og av Norge internasjonalt. Rapporten ble gjort på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune for å vurdere overrislingseffekten i rally-regionen. Det lå ikke i fylkeskommunes oppdrag å vurdere hvilken betydning dette har for blant annet norsk omdømme, turisme og norsk næringsliv i utlandet, noe som antas også å ha betydelig verdi.
Østlandsforskning konkluderte med følgende om publikums vurdering av Rally Norway: – Legger vi sammen alle på «plussida», dvs. tar med dem som har vurdert helhetsinntrykket til «bra», dekker vi 95% av publikummerne. Særlig mye høyere er det neppe mulig å komme, skrev Østlandsforskning.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/10-2007

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: