Styret

Styret for rotary-året 2014-2015

Bilde
President Per Egil Rese 
Innkommende president  Anders Eidsgaard  
Past president  Kai Hansen 
Sekretær Håkon Bøygaard 
Kasserer Aud ingunn Narum 
Medlemskap Aud Toril Sæbø
Service - prosjekter  Kai Hansen 
PR og kommunikasjon  Einar Sillerud 
The Rotary Foundation  Reidar Sviggum 
Klubbadministrasjon Ola Husum Smeby
   
Andre oppgaver:   
Revisor  Oddbjørn Viko 
Arkivar  Gunnar Gulliksen
CYEO  Gunnar Gulliksen 
It/web-ansvarlig/CICO  Håkon Bøygaard 
   
Valgkomite  Jan Ove Wøllo, leder 
   Kai Hansen
   
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 12/8-2014

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).