Våre prosjekter

Prosjekter i klubbens regi

Vedhogst ved Helsetunet. Foto: Håkon Bøygaard
Et av hovedområdene til Rotary er prosjektbasert tiltak for å forbedre levekårene i mindre utviklede land. Det er den enkelte klubb som må initiere et prosjekt, inngå avtale med en klubb i mottakerlandet og søke om godkjenning via Distriktet. Finansieringen er egen klubb, distriktet og The Rotary Foundation (TRF). Klubbmedlemmene støtter TRF ved frivillige bidrag.

Gol RK har ikke noen internasjonale prosjekt, men vil støtte ÅL RK økonomisk i deres arbeid for å etablere ytterligere en døveskole i Kenya i regi av private aktører.

Gol RK gjennomfører årlig en rekke tiltak til beste for lokalsamfunnet. Vi planter blomster ved omsorgsboligene og raker i Sentrumsparken om våren. Rydding og hogst ved Helsetunet har blitt en årlig foreteelse om sommeren/høsten.

Gol har et godt utbygd nett av gang- og sykkelveger. Vi setter ut hvilebenker på noen plasser, og tar de inn om høsten.

Bruk av narkotika er dessverre et problem på Gol også. Gol RK forsyner derfor skolene med en egen informasjonsfolder om narkotika som deles ut på foreldremøter.

Klubben har også ytt både enkeltpersoner og institusjoner/organisasjoner bidrag til formål som ligger innenfor Rotarys ånd.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 2/10-2012

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).