Komiteer

komiteer 2014-2015

Bilde
Medlemskap Klassifikasjon/verving  
 Leder: Aud Toril Sæbø  Birger Rustberggard  
  Randi Skredegård  
  Arnfinn Rustberggard  
  Aud Ingunn Narum   
     
 Service - prosjekter  Yrke/samfunn  
 Leder: Kai Hansen Ole Sverre Utengen  
  Oddbjørn Viko  
  Anders Eidsgaard  
  Ingar Dalen  
     
 PR/kommunikasjon Månedsbrev IT-Web 
 Leder: Einar Sillerud Tor Olav Sviggum Håkon Bøygaard 
  Ove Thorshaug   
     
 The Rotary Foundation  Internasjonal/CYEO-utveksling   
 Leder: Reidar Sviggum  Gunnar Gulliksen  
  Oddbjørn Sletto  
  Guttorm Frøysok  
     
 Klubbadministrasjon Program Kameratskap 
 Leder: Ola Husum Smeby Andreas Møhlenberg Jan Ove Wøllo
  Lars Riise Haldor Grøseth 
  Ronny Brandsgård Gunnar Skredderberget
    Bente Andreassen
    Svein Storla

 

Last ned dokumentfil (192 kB) :
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 24/2-2015

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).