English summary

Welcome to Gol Rotary Club!

Bilde
Gol Rotary Club was chartered January 2nd 1967. We have presently 30 members from 36 to 81 years of age. We have 4 female members. Woman were first accepted in the club in 1998.
Our members represent a wide specter of the businesses and trades in Gol.

Gol Rotary Club is an evening club. Meeting time is mondays 8 PM at Pers Hotel.

Because of the strategic position of Gol, right in the middle of southern Norway and part of the most popular vacation area in Norway, we are pleased with frequent visits from other Rotarians.


Even though we are a small club, we have hosted the District Conference four times. This is a challenge and a lot of work, but gives us great pleasure in return.

This was a small introduction to Gol Rotary Club. We hope it has triggered your interest for our club and look forward to welcoming you to Gol in the future.

For updated information please contact the President by e-mail.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 12/8-2014

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).