Bilder fra Distriktskonferansen i 1969

Randi har ryddet i arkivet til sin far, og kommet over denne skatten. Bilder fra Distriktskonferansen som Gol Rotary Klubb arrangerte i 1969.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 24/1-2012

Gå til hovedsiden for siste nytt

Bilder

Ordfører i Gol Nils O. Eiklid

Distriktsguvernør Knut Authen

President i Gol Rotary Klubb Sten Markussen

Her ser vi blant annet i bakre rad Past Guvernør Peter Wessel, vår egen President Sten Markussen og Olav Akerli. I midten foran Guvernør Knut Authen. De andre er for oss ukjente.

Her er damene i Inner Wheel. Vertinna Astrid Sundre sees i midten foran.

Fra venstre President Markussen, Past Guvernør Langslet, Past Guvernør Vanberg, Guvernør Authen, Guvernør Forss, Past Guvernør Wessel og Past President Moland

 Del denne siden på Facebook:

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).