Peismøte

Da er det tid for et nytt peismøte, den 9/3.
 
Vi gjør det på samme måte som de siste gangene. Møtene settes opp komite-vis og komitelederen er ansvarlig for å enten være vert selv eller delegere i sin komite. 
 
Oppsettet blir som følger: (Følgende har meldt forfall og er ikke med i oversikten: Andreas, Bente og Arnfinn. Reidar kan heller ikke møte, men finner en i sin komite til å være vert)
 
Medlemskap - Aud Torill (Birger, Randi og Aud Ingunn)
Service-prosjekter - Kai (Ole Sverre, Oddbjørn V, Anders og Ingar)
Pr og kommunikasjon - Einar (Tor Olav, Håkon og Ove)
TRF - Reidar (Gullik, Oddbjørn S, Guttorm og Per Egil)
Klubbadministrasjon - Ola (Lars, Ronny, Jan Ove, Haldor, Gunnar Skr. og Svein)
 
Per Egil er den eneste som ikke er med i en komite. Han møter sammen med TRF.
 
De som nå ikke kan møte MÅ si ifra til sin vert. 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).