- Sykehjemmene kan bli overfylt av polioskadde

Bilde
Nestleder Geir Strømsholm i Landsforeningen for Polioskadde frykter at hjelpebehovet blant polioskadde i Norge blir langt større enn helsemyndighetene har forutsett. (Foto: LFPS)

Av Per Simon Mustvedt, tidl NRK og TV3 journalist, og medlem av kommunikasjonskomiteen i RD 2290.

Nærmere 60 år etter de siste polio-utbruddene i Norge sliter trolig mellom 8 000 og 10 000 nordmenn med senskader etter den muskellammende virussykdommen.  Mange vet ikke en gang at de har hatt polio som barn, men nå kommer ettervirkningene som i tur og orden kan gjøre dem til sykehjemspasienter, sier Geir Strømsholm fra Kristiansund. Mange familier trodde den gang at barna bare hadde en kraftig influensa.

For noen år siden oppdaget legene at de tiltagende helseproblemene hans skyldes senskader etter polio.  I dag er han uføretrygdet, og kjemper en daglig kamp for å holde seg i så god form at han slipper å havne på sykehjem. Som nestleder i Landsforeningen for Polioskadde er han også involvert i internasjonalt arbeid for polioskadde, og i viktige forskningsprosjekter.

Udentonert bombe

Norske helsemyndigheter sitter trolig på en udetonert økonomisk bombe når det gjelder poliopasientenes sykehjems- og rehabiliteringsbehov i alderdommen. Ikke har de oversikt over hvor mange polioskadde vi har i Norge, og ikke har de skaffet seg oversikt over hvilke hjelpebehov vi etter hvert får, sier Strømsholm.

Siden midten av 1980-tallet har Rotary, WHO, UNICEF og helsemyndighetene i mange land sørget for at rundt 2 milliarder barn har fått poliovaksine.  Tallet på poliorammede i verden er falt fra 350 000 pr år på 1980-tallet til færre enn 700 i fjor.

Vaksine uten virkning

Men fortsatt er poliosmitten ikke ”temmet” i land som Pakistan, Afghanistan og Nigeria, og det har vært utbrudd i Somalia, Ekvatorial Guinea, Irak, Kamerun, Etiopia og Kenya. Krigen i Midt-Østen har også ført til oppblomstring av polio i Syria.  –Smitten er med andre ord ikke mer enn en flyreise unna Norge, og derfor forstår jeg ikke at norske helsemyndigheter ikke sørger for at vi alle er beskyttet med vaksine.  Virkningen av den vaksinen vi får i Norge varer i 10 år. Derfor burde vi ta oss råd til å gi alle ny vaksine hvert 10. år – det er langt billigere enn å behandle poliopasienter et helt liv, sier Strømsholm.

Verdens poliodag

Som medlem i Frei Rotary Klubb på Nordmøre har han i mange år deltatt i Rotarys arbeid med å bekjempe polio i verden.  –Nå er vi nesten i mål, men det trenges fortsatt rundt 30 milliarder kroner for å gjøre verden poliofri.  Mange gode krefter, nå også med Bill & Melinda Gates Foundation på laget, deltar i innspurten, og over hele kloden har 1,2 millioner rotarianere fokus på å bli kvitt poliovirusene på verdens poliodag, 24. oktober, forteller han.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).