GOL RK hedrer en av sine egne

Bilde
Fra venstre: Past President Lornts Letnes, Gunnar Gulliksen og President Jan Ove Wøllo. Foto: Håkon Bøygaard

Under julemiddagen i 2012 hedret klubben Gunnar Gulliksen med Paul Harris Fellow.

Han er det første klubbmedlemmet som er hedret på denne måten.

Gunnar har vært medlem av klubben siden 1967, ett år etter at klubben ble chartret. Han var president 1977-78. Gunnar har alltid tatt på seg de oppgaver som klubben har bedt han om, enten som tillitsverv i klubben eller mer utadvendte oppgaver. Han har stilt opp enten det har vært som vertsfamilie for ungdomsutveksling, sommerleir for ungdom eller vertskap under GSE, eller dugnader. Klubben har hatt stort utbytte av Gunnars kreative evner, faglig dyktighet og ordenssans. Han har mellom annet vært klubbens arkivar gjennom lang tid.

Klubben gratulerer et hedersmenneske med velfortjent honnør.Lornts Letnes


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).