Trekning i Kunstlotteriet

Den høytidelige trekningen av årets kunstlotteri ble foretatt på medlemsmøte i kveld (16/1). Årets premier var denne gange 2 stk nummererte D.G.A. (Digital Graphic Artwork) av Pushwagner.
Formålet denne gangen var to-delt; vi ville gi et Bidrag til sluttbekjempelse av polio i verden og det skulle deles med lokale tiltak i Gol. Det kom inn hele 41.515,- på lotteriet, som er ny rekord.

De heldige vinnerne ble:
Bilde 1: 'Sunshine' ble vunnet av Aud Ingunn Narum
Bilde 2: 'Oracle filter' ble vunnet av Randi Skredegård

Vi gratulerer vinnerne.

 

 
 'Sunshine' av Pushwagner
 'Oracle filter' av Pushwagner


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).