Utdeling av Paul Harris Fellow æresbevisning

Bilde
Foto: Håkon Bøygaard

19. desember 2011 hadde Gol Rotary klubb sin årlige julemiddag, og i den forbindelse ble det delt ut Paul Harris Fellow æresbevisning som er Rotary sin høyeste utmerkelse. Denne æresbevisningen gis til enkeltpersoner som har utvist et samfunnsgagnlig engasjement og som lagt ned et arbeide som har stor betydning for mange.

Wigger Liahagen har i en årrekke lagt ned mange dugnadstimer ved å samle inn bilder fra ”gamle Gol”. Han har blant annet arbeidet mye med å finne navn på personer. Dagligdagse bilder fra gardsdrift, transport og andre situasjonsbilder har blitt scannet og lagret digitalt i Gol Bygdearkiv for at de skal bli tatt vare på for ettertiden.

Gol Rotaryklubb mener dette arbeidet er så viktig, og vi vil derfor påskjønne Wigger Liahagen med denne utmerkelsen.

Wigger Liahagen har med sin interesse og engasjement samlet inn en betydelig mengde bilder som viser oss hvordan livet var i Gol i gamledager og hvordan det har forandret seg de siste 100 år. Han kunne fortelle at Gol Bygdearkiv nå er i ferd med å få lagt alle bildene de har i en database slik at man kan finne bilder ved å søke på navn, stedsnavn, gardsnavn eller lignende. Etter hvert skal dette også bli tilgjengelig på internett.

Det er veldig viktig at historien vår blir tatt vare på i denne formen, og vi vil oppfordre alle som har gamle bilder og opplysninger rundt disse om å ta kontakt med Gol Bygdearkiv for å få disse lagret for ettertiden.

 På vegne av alle i Gol Rotary klubb vil vi få gratulere Wigger Liahagen med denne æresbevisningen, og samtidig ønske han og Gol Bygdearkiv lykke til videre med det flotte arbeidet som blir gjort for å ivareta lokalhistorien vår.


Per Egil Rese


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).