Møtereferat 18. mai 2015

Vår president Per Egil Rese ledet møtet.

Og minnet om de neste to møtene: 01.juni fra kl 18 skytetrening på Ødegården (mot Hemsedal, etter Granheim), og 08.juni skyting mot Nesbyen (samme sted).

 

FOREDRAG: SNØSKRED

Ved skredekspert Jørgen Aamot. Programansvarlig: Andreas.

Jørgen Aamot ga oss en spennende og fin innføring om snøskred, kontroll i terrenget, organisasjon og kommunikasjon med de andre ekspertene på området.

Med bakgrunn fra bl.a. ski, klatring og som tindeveileder har Jørgen gode forutsetninger i jobben. Han er bosatt i Hemsedal og dekker regionen Jotunheimen, Hemsedal, Hallingdal, Røldal og Voss. De er til sammen 4 observatører i regionen.

Snøskredvarslingen er en viktig del av Norges samfunnssikkerhet. NVE har ansvar for Snøskredvarslingen, som er et samarbeid mellom:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk instituttStatens vegvesen og Jernbaneverket.

Arbeidet ute i felten (i fjellet) er mangefoldig. Hovedoppgavene inndeles gjerne i fem deler: Systematisk snødekkeundersøkelse  Fakta 5-13 Jord og flom.pdf  Fakta 6-13 sørpeskred.pdf   Fakta 7-13 Jordskredvarslingen.pdf  Fakta 8-13 Flomvarslingen.pdf

Jørgen fortalte detaljert om samarbeidet mellom skredekspertene hvor både telefonkonferanser, email og skype flittig ble benyttet. Møter blir det få av, gitt de store geografiske avstandene i Norge. Vi fikk se mange plansjer, kartutsnitt og detaljer som viste hvordan man foretar kontroll av snø og heng. Jørgen viste hvordan man bør bevege seg i terrenget, hvilke forhåndsregler som bør tas. Bl.a. å gå med avstand, og heller følge en fjellrygg enn en leside. Fra over 30 graders helning skal man være ekstra varsom. Man kan gå til innkjøp av rfid-brikke, og ha en sekk som kan blåses opp – dog uten at dette garanterer for at man overlever et snøskred. Videre om forskjellige typer snø, hvor særlig flaksnø ofte forårsaker flakskred. Flest skred går like etter kraftig nedbør, gjerne kombinert med sterk vind. Snøskredfaren blir inndelt i en faregradsskala 1-2-3-4. Vi lærte at skredfaren kan endre seg fra dag til dag avhengig av vind og nedbør, ja noen ganger fra time til time!

Og vi fikk en del statistikk. I 2015 er 4 personer omkommet i ras, hvorav 2 på ski og 2 på snøscooter. De siste 46 år er til sammen 226 døde i snøras. Mest utsatt er fjellområdene i Troms, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vi takker Jørgen Aamot for en spennende og lærerik time.

En nyttig link om temaet: http://varsom.no/Snoskred/

Vil du lære mer? Gå inn på: http://regobs.blogspot.no/2015/04/kva-skal-ein-sja-etter-nar-sndekket-er.html

 

Einar Sillerud
referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).