Møtereferat 11. mai 2015

Etter dette møte kom det faktisk inn 2 referat. Jeg velger å legge ut begge (for en luksus):

Per Egil refererte fra styremøte der det bl.a. ble besluttet å gi en ShelterBox a kr 6.000.- til jordsjelvrammede i Nepal. Det blir skytetrening på Ødegårdene skytebane 1.juni fra kl 18.00 for alle og skyting mot Nesbyen RK 8.juni. Gol får besøk fra vennskapsbyen Bracebridge 6.-16.august og da oppfordres vi til å være vertsfamilier for de som kommer.

Planer for neste rotaryår.

Innkommende president Anders presenterte sine planer for det kommende rotaryåret. Komitéoversiktene ble utdelt og distribueres også på mail. En viktig oppgave for kommende rotaryår er å ta godt vare på utvekslingsstudenten som kommer. Han starter sitt besøk med første periode hos Randi. Det overordnede målet for alle rotaryklubbene i distriktet er medlemsrekruttering og vi bør få minst ett nytt medlem i det kommende året.

Anders vil videreføre de mange gode tradisjonene i klubben med interessante foredrag på møtene, og sosiale ting som stølstur, rakfiskaften, torskeaften, julemiddag og kanskje spisemøter der vi kan lære å lage spennende mat. Planting ved omsorgsboligene, vedhoggingsdugnad og utsetting av benker vil bli opprettholdt. Dessuten satses det videre på spekematsalget vi hadde mot jul i dette rotaryåret.

Vi oppfordres til å være mer synlig i media og være flinkere til å bruke sosiale medier som facebook og Instagram for å markedsføre oss. Alle klubbene i Norge skal få nye websider og logoen til Rotary skal alltid vises med Rotary skrevet til venstre for hjulet. Mottoet til den innkommende verdenspresidenten K.R. «Ravi» Ravindran fra Sri Lanka er: Be a gift to the world, noe vi alle bør leve opp til.

 

Ove Thorshaug
Referent

________________________________________________________________________________________________

Til stede: 19 rotarianere.

Per-Egil Rese ledet møtet. Han refererte til kveldens styremøte som ble avholdt i forkant av Rotary-møtet. Her ble følgende saker tatt opp: 

STØTTE TIL NEPAL-KATASTROFEN

Oppfordring fra presidenten i vårt distrikt om å støtte de jordskjelvrammede i Nepal. Gol Rotary gir sitt bidrag med 1 stk Shelter-box (NOK 6.000,-). ShelterBox-løsningen til nødhjelp er like enkel som den er effektiv: Hvis du er flyktning eller katastroferammet og har mistet alt du eier og har, hva trenger du da? Det du trenger er først og fremst tak over hodet, noe å varme deg på og lage mat i, samt rent vann. Dette og andre livsnødvendigheter pakker ShelterBox i store plastkasser som sendes direkte ut i katastrofeområder. En kasse inneholder utstyr til en storfamilie.

Siden 2012 har ShelterBox vært Rotary Project Partner. Her kan du lese mer om shelterbox: http://shelterboxnorway.no/rotary.html 

SKYTEKONKURRANSE MOT NESBYEN

Den årlige skytekonkurranse mellom Gol og Nesbyen Rotary-klubber nærmer seg. Trening mandag 01. juni kl 1800. Konkurranse mandag 08. juni kl 18.00. Begge dager på Ødegården skytebane (etter Granheim i Hemsedal).

BRACEBRIDGE DELEGASJON TIL GOL

Aud Ingunn Narum melder at en delegasjon på 11 fra Bracebridge kommer til Gol i perioden 06. – 16. august i år. Gol Rotary er vertskap. Men vi mangler 4-5 vertsfamilier til. Ta kontakt med Aud Ingunn for opplysninger eller hvis dere vil hjelpe til: Aud.ingunn.narum@mnarum.no 

3 MINUTTER VED ANDERS EIDSGAARD

Anders vår innkommende president fra 01. juli. En talefør og engasjerende mann! Anders sin 3 minutter ble vel til 30 minutter J - her er et kort utdrag av hans ønsker og visjoner:

*Takket for det gode arbeid som avtroppende president Per-Egil Rese har gjort; med vekt på et godt program, bra frammøte og komitémapper som nå fungerer.

*Vekt skal i kommende Rotary-år legges på flere medlemmer. Målet er positiv nettotilgang hvert år fremover.

*Opprettholde de gode aktiviteter som stølsturer, rakafisklag, julemiddag, bedriftbesøk.

*Innføre spisemøter, kanskje med temakveld for mat.

*Trim utendørs bør vurderes, kanskje ta bena fatt under noen av møtene.

*Ta med ektefelle/samboer ved flere anledninger.

*Facebook og Instagram bør innføres for økt kontakt med andre.

*Våre serviceprosjekt skal videreføres; særlig med vekt på planting, utsetting av benker og vedhogst. 

UTVEKSLINGSSTUDENT FRA USA

Anders gjorde også et poeng av å ta imot årets utvekslingsstudent, Renz fra California, med åpne armer og med god planlegging. Vi har foreløpig 3 vertsfamilier. Men ønsker helst 1 eller 2 familier til! Gjerne også ekstra sjåfører eller hjelp til andre oppgaver. Ta kontakt med Randi eller Gullik for flere opplysninger. Randi har snakket med Renz på Skype. Og forteller at Renz er 18 år, er liten og spe, men veldig ivrig og positiv! Han er opprinnelig fra Filippinene. Han lærer seg litt norsk nå, og han spiller piano! Kai Hansen ble straks ivrig – han har et som trenger å stemmes… 

NY WEBSIDE

Rotary Norge har laget webside basert på helt ny plattform. Tilrettelegging for Gol Rotary har Håkon påtatt seg. Mye arbeide, men sluttresultatet skal bli bra. Håkon stiller strenge krav.

Parallelt skal en Facebook-side opp og stå. Håkon vil opprette denne. Men det blir PR-komitéen som må holde denne vedlike, være aktive, fylle den opp med nyheter jevnlig. Sjekk gjerne Rollag og Flesberg Rotary klubb som virkelig er en foregangsklubb hva gjelder Facebook aktiviteter: https://www.facebook.com/pages/Rollag-og-Flesberg-Rotaryklubb/262574137200284

ROTARY NORDEN

Bladet Rotary Norden kommer fremdeles i papirformat til mange av oss. Gjør noe med det – save a tree. Gi beskjed til Håkon, så sørger han for at også du får Rotary Norden elektronisk i fremtiden: boygaard@online.no - Kai også?

NYTT ROTARY AKADEMI

Finner sted på Pers Hotell tirsdag 09. juni kl 18.00. Viktig for alle komitéledere. Men alle rotarianere er selvsagt velkomne.

PERM-OVERLEVERING 15. JUNI

Møtet denne kvelden er viktig. Det blir selvsagt permoverlevering. Og, ikke minst, erfaringsutveksling mellom avtroppende og påtroppende komitéleder. Dette for å gi ny leder en flying start som på sikt vil gavne hele klubben.

Anders kan love oss et «tøfft» nytt Rotary år. Men han skal tråkke stien for sin etterkommer i 2016. Som Anders selv ordla seg: «jeg har store sko og stor vekt, så stien skal bli god».

 

Einar Sillerud
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).