Møtereferat 13. april 2015

Tema: info fra Rådmann Hege Mørk

Gjest: Medberget fra Ringerike.

Info fra styremøte: det kommer en utvekslingsstudent fra California neste år. Dette får klubben mer info om etter hvert.

Håkon har sett på den nye it-løsningen til Rotary, og klubben skal fremover jobbe med implementering av dette.

Info fra rådmannen:

I helgen har regionrådet vært på stand på hyttelivsmessa for første gang. Det var positivt. 

Gol har hatt ønske om å utrede en eventuell kommunesammenslåing. Men til nå har det ikke vært lett å finne noen å samarbeide med. Dette ligger litt på vent.

Vikojordet/Storøyne: prosjekteringen har tatt lengere tid enn tenkt, og det er noen tekniske utfordringer.

Det er utarbeidet næringsplan, høringsrunde er gjort og endringer er gjort. Denne ligger offentlig ute.

Kommunalteknisk og byggdrift er slått sammen og heter bygg og drift. Dette skal lette samarbeidet mellom det arbeidet som ligger innenfor den nye etaten. Det er hentet inn en ny mann som skal lede dette som har hatt samme ansvarsområde i en kommune i Valdres.

Hallingmo er under oppbygging, og fremdriften er bra. Det vil bli bygget en flerbrukshall på størrelse med en håndballbane, i tillegg til en basishall, klatrevegg og squashbane . Hallen skal forsterkes, slik at det kan bygges ut senere. Det er også bedt om priser på å sprenge ut pistolskytebane under hallen.

Det er spørsmål rundt momskompensasjon. Det kan være problematisk at idretten skal være eier i dette spørsmålet.

Gamle bygg: første prøve å selge, deretter andre løsninger. Noen ideer er barnehage på Herad og riving av barneskolen

Foreldreopprøret mot skoleveien: veivesenet skal se på mulighetene til å lage fysisk skille mellom bil og gangvei.

Rv7 / RV52: Gol har ment at et var riktig å støtte rapporten, hvor RV52 er den anbefalte vintervei. En fare for penger til vei i Hallingdal er nytt sykehus på Brakerøya.

Samhandlingsreformen: det skal til sammen opprettes 3 stillinger med ulike roller, deriblant en 50% lederstilling som er subsidiert, mens resten må kommunene finne midler til.

Gol kommune er vertskommune for IKT-drift i regionene. Det er 18 stillinger på denne driften. Kampen om å holde kostnadene nede for windowslisenser er årlig, og kostnadene er store!

 

Tor Olav Sviggum
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).